Кирүү

Туризм академиясы

Туризм академиясы – 1997-жылы Кыргызстандагы туризмди өнүктүрүүнүн Өк-мөттүк приоритеттүү программасынын чегинде түзүлгөн. Академиянын уюштуруучулары – Бүткүл дүйнөлүк туристтик уюм, Кыргыз Республиканын Туризм, спорт жана жаштар саясаты боюнча мамлекет комитети. Акаде-миянын максаты – туризм ж- а сервис чөй-рөсүн башкарууга жана өз мекемесин уюш-турууга жөндөмдүү адистерди даярдоо. "Конок күтүү менежменти" жана "Туризм менежменти" бөлүмдөрүндө ту-ристтик саякат, чет өлкөгө баруу жана чет өлкөлүк туристтерди күтүү, сервис-тик тейлөө иштерин уюштуруучу адистерди даярдайт. Академиянын программасында окуу процесси менен бирге респ-дагы жана чет өлкөлөрдөгү мыкты делген туристтик сервис 227 мекемелеринде прак-тикадан өткөрүлөт. Академиянын уюштуруучусу жана ректору физика-математика ил-нин доктору, проф. М.Б.Чормонов.

Ой-пикирлер