Кирүү

Токтосун Самудинов. Жарма

Балдар менен жүргөмүн
Балык уулап өзөндөн.
Абамдарга кабылдым
Айры,чалгы көтөргөн.

Саратандын күнүндө
Чарчашыптыр байкасам.
Алар айтты: Жутуп ал
Жармабыздан, чаңкасаң.

Жерге салып башымды,
Чеке терим чыгардым.
Жарым үймөк чөп үйбөй,
Жарма ичкенден уялдым.

Ой-пикирлер