Кирүү

Токтосун Самудинов. Жаңылуу

Жуусаңчы дейт жүзүңдү
Турсам да таза энекем.
Көрсө чамбыл көрсөткөн
Көз айнеги кир экен.

Ой-пикирлер