Кирүү

Тойдо куран окуу

Тойдо куран окуу.Аш-той эгиз айтылат. Экөөндө тең эл-журтка дасторкон жайылат. Бар даам коюлат. Кыргыздарда эт тартылат. Аштын милдети - маркумду эскерүү, ага арнап куран окуу. Демек, муну "куран окутуу" деп коет. "Тойго барсаң, тоюп бар" - дегендей бар тамакка ырыскылашсың. Айрым аймактарда, элдерде (уйгур, озбек, дунган сыяктуу мусулмандар) тойго барса да, дасторкондон даам татаардан мурун эле маркумдарга арнап, "куран окуп коелу-чу" деп, арбактарга куран окуп киришет. Арийне, бул кыргыз бала-сына терс салт. Муну туурап, куран окуу менен тойду баштаган жер-лер да бар. Анткени, "той берүү - бата алуу". Адамзаттын үмүтү, келечеги, жакшылыгы эсте туруусу.

Ой-пикирлер