Кирүү

Тийишкендин катыгын беруу

Тийишкендин катыгын беруу. Катык - тамак-ашты даамына чыгаруучусу. Т.а. аш катык эттуу, майлуу тамактар. Ал башка та-мактарга даана катык болот. Кышкы катык-согум эти, карын-карын майлар, адамдарды суукка байымдуу кылат. "Катыгын беруудо" сөздүн өтмө мааниси бар. Бирөолөр жөн жерден эле бирөөлөргө тий-ишет. Кыйынсынат, "кой-ай" дегенгеда болбойт. Эки ортодогуэлди көзгө илбейт, ич арада аны басынтат, канткени менен чыдоонун акыр-кы чегинде турган адам: "Тийишкен андай эмес, мындай" -деп, али-гинин азабын колуна берет. Экинчи баш кетергус кылып таштайт. Ошентип, ал жазасын алат.

Ой-пикирлер