Кирүү

Тайлак баатырдын күмбөзү

Тайлак баатырдын күмбөзү – Тайлак баатырга жана анын бир тууганы Атантайга арналып, 19-кылымдын 1-жарымында тургузулган кош күмбөз. Акталаа районундагы Куртка айылынын жанында. Кыргызстандагы күмбөз архитектурасынын мыкты үлгүлөрүнөн. Күмбөз орто кылымдагы диний архитектуранын салтында бышырылбаган жана чала бышкан кыштан салынган: кумпалуу бөлмөлөр (кумпалары урап калган) бири-бири менен чакан эшик аркылуу байланышкан. Күмбөздүн порталы (маңдай жак бети) абдан кооздолуп, конус сымал (жогор жагын көздөй ичкерген) колонналары бар. Күмбөз мамлекет көзөмөлгө алынган. 2002-жылы реставрацияланып, айланасы корулган. Күмбөзгө жакын жерде ушул эле типтеги башка күмбөздөр да бар.

Ой-пикирлер