Кирүү

Сулайман тоосу

Сулайман тоосу Ош шаарындагы Акбуура суусунун сол жээгиндеги тоо. Ал "Тахти Сулайман" ("Сулайман тактысы") деп да аталат. Теңиртоолук тарыхчы (13-кьлым) Жамал Карши:

Ошто Барака жана Банака деген эки тоо бар; Бараканын жанында Сулайман ибн Дауддун вазири Асаф ибн Бурхийанын бейити бар, деп көрсөтөт.

16-кылымда бул тоого султан Бабур чакан ак үй (хужра) курдурган. Ал кийин 20-кылымдын 60-жылдары бузулуп: кайрадан 1989-жьлы калыбына келтирилген.

Азыр тоонун чокусунан куур аркылуу суу чыгарьшып, айллнасына бакдарак тигилген. 1977-жылы Кыргызстандын тарыхын тааныштыруучу бир нече залдан турган өзүнчө музей ачылган.

Ой-пикирлер