Кирүү

Шакар кайнатуу

Шакар кайнатуу. Бул - кол самын. Аны "шакар жасоо" деп да койгон. Көбүнчө кургак жерде ескен шакар чөптү, ала батаны, ат ку-лакты, кызыл куурайды оруп, чаап, чалараак кургатып ерттейт. Ошон-до анын күлү кат-кат болуп калат. Ал күлдү чылап, чийге же чепке, саманга, баштыкка сүзмөдөй куюп, маңызын тамызат. Аны казанга кайнатса, шор енденген ак неме пайда болот. Малдын тоң майына кеелеп, илгич боо жасай тоголоктоп, керегенин башына илип коет. Самынды баштыкка салган. Ал "шакар самын" деп аталат. Анын эмдөөчүлүк касиети да артык болгон. Муну жасоонун зарылдыгы бар.

Ой-пикирлер