Кирүү

Пантүркизм

Пантүркизм – түрк тилдеринде сүйлөгөн элдердин түпкү маданий-этностук тектештигин даңазалоо, аларды бирдиктүү түрк мамл-нин карамагына баш коштуруу максатын көздөгөн 19-к. аягы –20-к. башында айрым түрк элдеринин арасында пайда болгон улуттук идеология. 20-к. башында Түркияда улуттук буржуазия табынын калыптануусу пантүркизм идеясынын кеңири жайылышын шарттаган.

Ой-пикирлер