Кирүү

Панфилов дивизиясы

Панфилов дивизиясы – 316-аткычтар дивизиясы. 1941-ж-дын 18-ноябрынан – гвардиялык дивизия. П.д. 1941-жылы 12-июлдан Фрунзе (Бишкек) жана Алматы ш-ларында уюштурула баштаган. Командирликке Кыргыз ССРинин аскер комиссары, генерал-ма-йор И. В. Панфилов дайындалган. Москваны коргогону үчүн дивизия Кызыл Жылдыз ордени менен сыйланып, гвардиялык дивизия наамын алган. И. В. Панфилов курман болгондон кийин (1941-жылы 18-ноябрь), анын ысмы дивизияга берилген.

Ой-пикирлер