Кирүү

Өз улутун сүйүү салты

Өз улутун сүйүү салты.
"Улутун кимдер сүйбөгөн,
У путчу л дешер билбеген.
Кызыл эт чактан торолтуп,
Кыялым көккө үндөгөн,
"Кыргыздар ушундай улут турбайбы?" - деп өзүбүздүн ички-сырт-кы дүйнөбүздү баамдоолору. Алар ошол тарабына үңүлүшү. "Ко-куй, өңү эле башка болгону менен бирөөлөрдү туураган, жарым-жартылай жылаңач эл турбайбы?!", - дебесин.

Ой-пикирлер