Кирүү

Ош шаарынын 3000 жылдык салтанаты

Ош шаарынын 3000 жылдык салтанаты – 2000-жылдын октябрь айында Бириккен Улуттар Уюмунун колдоосу менен өткөрүлгөн маараке. Салтанат учурунда Президент А. Акаев Ош шаарына экинчи борбор статусун берүү жөнүндөгү Указын чыгарды. Ош шаарынын келечекте өнүктүрүү багыттары иштелип чыкты. Кийинки жылдарда Ош шаарында Тарых музейинин, телеборбордун жаңы имараттары жана башкалар маанилүү курулуштар курулду.

Ой-пикирлер