Кирүү

Нойгут

"Нойгут кыргыз элинин түпкүлүктүү урууларынын бири" (үсөн Ажы). "Кыргыздын калыптанышына катышкан. Дыйканчылык кылышат.

Буларда уруулук бөлүнүүгө караганда аймактык бирдик күчтүү. Ошол себептүү аларда санжыра, жыл сүрүү адатка айланбаган. Нойгут генологиясы: Моканай, Чынатар, Карамоюн, Таздар – Жабай, Жайылчы, Чалтак, Газды, Карасаадак. Мамаштукум, Акназар, Чардалай. Сакы – Хожояр, Досой, Байбол, Кулбол, Ботаяр, Атаяр ж.б.

Ой-пикирлер