Кирүү

Мидин Алыбаев. Касымалы Жантөшевге

Бир жагынан жомокко жакындап,
Экинчи жактан романга жакындап.
Кээде повестти такымдап,
Түзүк жазылды "Каныбек"–
Кара шакылдак.

Автордун оюна койсо:
Какемди улам өзгөртүп турмак,
(Кээде калпак кийгизип, кээде тумак)
Илимдер Академиясына–
Мүчө корреспондент кылмак,
Же Каныбек министр болуп жаны
тынмак.

Ой-пикирлер