Кирүү

Кыргызбайбулуң аска бетиндеги сүрөттөр

Кыргызбайбулуң аска бетиндеги сүрөттөр – коло, эрте темир доору жана орто кылымдарга тиешелүү археол. эстелик. Кочкор өрөөнүнүн Каракүнгөй ай-ылынын чыгыш тарабында жайгашкан. Ритуалдык ырымдарды, жаа менен тоо текелерге, аркарларга аңчылыкка чыккан мергенчилердин, жылкы, илбирс, карышкыр, кыргыз оюуларынын сүрөттөрү тартылган. 2003-жылы Борб. Азиядагы Америка ун-тинин археол. экспедициясы тарабынан табылган.

Ой-пикирлер