Кирүү

Кыргыз жазмасы

Кыргыздар уйгур жазмасын, ислам динин кабыл алышкан соң, араб алфавитин өздөштүрүшкөн. Айрым кыргыздар орто кылымдарда кытай иероглифтери жана тибет жазмасын үйрөнүшкөндүктөрү ж-дө маалыматтар бар. Кыргыздар 1827-жылга чейин араб, 1928–39-ж. латын алфавитин колдонуп келишкен. 1939–40 ж. кириллицага негизделген орус алфавитине өтүшкөн. Кыргызстандын аймагынан сыртта жашаган кыргыздар араб (Ооганстан, Кытай), латын (Өзбекстан, Түркия) жазмасын пайдаланышат.

Ой-пикирлер