Кирүү

Кыргыз кандыгы

15-кылымдын 2-жарымы-16-кылымдын башындагы Түндүк жана Борбордук Теңир Тоодогу кыргыздардын мамлекеттик бирикмеси. Кыргыздардын могол кандарына каршы чейрек кылымдай күрөшү кандыкты начарлатып, анын 16-кылымдын ортосунан бытырап, бөлүнүп кетишине алып келген.

Ой-пикирлер