Кирүү

Чоңкойсуу шаар чалдыбары

Чоңкойсуу шаар чалдыбары – 15–16-кылымдарга таандык шаардын калдыгы. Ысыккөлдүн күңгөйүндөгү Баетов кыштагы тушта көлдүн түбүндө калган. Бул жерден кыштан жана таштан тургузулган курулуштун калдыктары, шагыл төшөлгөн жолдор, чопо жана металл идиштер, жаргылчактар, карапа куурлар, адамдын жана жаныбарлардын сөөктөрү табылган.

Ой-пикирлер