Кирүү

Чечим

Чечим – башкаруунун коллегиялык принциптеринин (башкаруунун муниципалдык органдары, окумуштуулар жана усулдук кеңештер, деректирлер кеңеши, кооперативдердин башкармалыктары, акционерлердин жалпы чогулуштары ж.б.) негизинде аракеттенген органдар тарабынан чыгарылган буйрутма иш кагазы. Чечим эреже катары төмөнкү маалымдаректерди камтыган бланктарда жоболоштурулат:
Башкаруу органынын аталышы;
Иш кагазынын (чечимдин) түрү;
Күнүн коюу үчүн орун;
Иш кагазынын индекси;
Аны чыгаруу орду;
Тексттин атын жайгаштыруу орду.

Ой-пикирлер