Кирүү | Катталуу
Ырлар бөлүмү
Тапталбай күлүк кайдан байгени алсын, умтулбай максат кайдан тамыр жайсын. Эр жигит элиң сенден үмүт кылсын жаш күлүк–байге жеңип, табы кансын
Сулууга менмин жар салар, Чок салат тура көздөргө. Чогулуп келип жанса алар, Бир тойдон көрдүм сулууну. Бир тойдо болдум жакында, Июль
Өтө жаңыдан ырдап чыкканда өзүнүн бир топ жолдоштору менен Аксынын Кербен базарына базарлап келсе, ал жерде Таш-Көмүрдүн үстундөгү Ак-Суу жеринен келген атактуу
Аягы жок, башы жок Шамал кайдан жаралды? Анын сырын чечүүгө, Жүгүртөйүн санаамды. Төгөрөктү каптаган, Көлдөн чыгып жүрбөсүн? Кашык
Кылаңгыр нурга жык толуп булуттар булайт үлбүрөп. Атка окшойт бул таң нык тоюп акырда турган үргүлөп. Жылгалар аздан агарып "жылт"