Барпы Алыкулов. Шамал

Аягы жок, башы жок
Шамал кайдан жаралды?
Анын сырын чечүүгө,
Жүгүртөйүн санаамды.
Төгөрөктү каптаган,
Көлдөн чыгып жүрбөсүн?
Кашык сууга зар болгон,
Чөлдөн чыгып жүрбөсүн?
Жандуу, жансыз энеси –
Жерден чыгып жүрбөсүн?

Дагы сунуштайбыз