Кирүү
Салттар бөлүмү
"Моңолдор журттун уюткусу". Моңолдор - кыргыздын Сарбагыш, Бугу, Саяк, Саруу, Кушчу өңдүү ири уруулардын бири. Наалы эжеден тараган - дешет.