Кирүү

Айыл конуп калган го

Айыл конуп калган го. Кыргызда айыл конуу - деген сез кечмендүү турмушту элестетет. Демек, жаңы журт которуп, айыл-апа болуп туруубуз. Эми, етме маанибиз бар. Эгер уйге биреелер келсе, меймандас элибиз бар тамагын аябай, алды-на дароо коет. Келген адам алдындагы даамга анча карабай, токпейил тартса, ичтейи ачылбаса, анда үй ээси, "айыл конуп калган го" - дейт. Бул чен - анын курсагынын токтугу. Аны кыр­гыздар "жин ток" деп да коет.

Ой-пикирлер