Кирүү

Абий

Абий — эпизоддук кейипкер. Кыргыздардын аскердик уюштурулушуна жана техникасына мүнөздөмө", "Кыргыздардын уул асырап алуу салты" жана башкалар илимий макалаларында А. советтик этнографтардан биринчи болуп "Манас " эпосун этнографиялык жагдайда изилдөө проблемасына жол ачкан. Ал кыргыздардын көп кырдуутурмуш-тиричилигиндеги, салт-санаасындагы унут Оолуп кеткен көптөгөн этнографиялык кызык окуялардын, фактылардын "Манас эпосунда чагылышы эпостун этнографиялык булак катары теңдешсиз материал берерин жана аларды изилдөө кыргыз маданиятынын тарыхын, анын ар түрдүү этабын ретроспективдүү түрдө эң байыркы элементтерин ачууга мүмкүндүк берет деп белгилеген. "Ардак Белгиси" ордени жана медалдар менен сыйланган.

Ой-пикирлер