Кирүү

Абдыкерим Беки уулу

Абдыкерим Беки уулу (1880, Базар-Коргон району, Сейдикум айылы — өлгөнжылы белгисиз) — Кыргыз ССР Илимдер акдемиясынынКол жазмалар бөлүмүндө сакталып турат. К. Кырбашев

Ой-пикирлер