Кирүү

Токтосун Самудинов. Улагым кайда

Самат айтат оюнчугун түгөлдөп:
– Кайда, энеке, бурчка койгон улагым?
– Качып кетти, болгонумча мулук деп.
Сен эмнеге жулдуң эле кулагын?

Ой-пикирлер