Токтосун Самудинов. Тошунун жообу

Тентек болбо десем Тошу
Жооп берет ойлобой:
–Такыр тентек кылбасам
Калбайымбы ойнобой...

Дагы сунуштайбыз
Пикирлер