Кирүү

Токтосун Самудинов. Танда

Турдум таңда эртелеп,
Бетим жуудум шар сууга.
Уяларын сагынган
Келгин куштар кайтууда.

"Чырк-чырк"– этип чымчыктар,
Мага салам бергендей.
Кууп кармайт чымынды
Кудум тыйын эңгендей.

Жарык нурлуу күн тийип,
Жагалданган убак бу.
Карлыгачтар зымдагы
Кир кыпчыгыч сыяктуу.

Ой-пикирлер