Кирүү

Токтосун Самудинов. Шап кармалып калбаспы

Эмгектин изи чийилип,
Айлана көрктүү кийинип,
Карачы колхоз алмасын,
Мөмөлүү шагы ийилип.

... Азгырык утуп Алмазды,
Алма бакка жармашты.
Толтуруп койнун кетерде,
Шап кармалып калбаспы...

Ой-пикирлер