Токтосун Самудинов. Көйрөң

Сабыраалы көйрөңүм
Таанып турат бөйрөгүн
Бирок деле байкабайт
Тескери кийген көйнөгүн.

Дагы сунуштайбыз