Кирүү

Токтосун Самудинов. Канча баштуу ажыдаар?

Эч ким билбейт чын жери
Тээ илгери, илгери...
Андан бери өткөндүр
Алтымыш миң жыл бери.
Болгон дешет карылар
"Тойбос" деген жаныбар.
Алкы ачылып аябай
Аталыптыр ажыдаар.
Бир башынын айырмасы–
Жалаң жемиш жечү экен.
Сугунчу экен бир башы
Пилди бөлүп тепетең.
А бир башы токойдон
Куш бүткөндү аймаптыр.

Ой-пикирлер