Кирүү

Пишпектеги революциячыл комитеттер

Пишпектеги революциячыл комитеттер – Пишпек уездиндеги Совет бийлигинин атайын органдары. 1919-жылы 2-декабрдан 1923-жылы 20-мартына чейин Пишпек уезддик-шаардык ревкому иштеген. Уездде 10 болуштук жана 92 айылдык ревком болгон. Советтин 2-съездинде (1928-жылы, 15–20-март) Пишпек уезддик-шаардык ревкомунун ордуна Пишпек уезддик-шаардык аткому кайра калыбына келтирилип шайланган.

Ой-пикирлер