Кирүү

Переселин жана падыша өкмөтү

1907-жылдан баштап переселин төрөлөр тарабынан кыргыздын жери ченелип, аларга жакшы жер, эгин жай, чөп чабыш, бак, коргон беде, кыштоо, жайлоо, коктубузду алып берди. Кыргыздар ошондой оор авалда турганда 1914-жылы Европа согушу болуп калды. Кайгы-балекет кедей-дыйкан, орто чарбанын мойнуна түштү.

Ой-пикирлер