Кирүү

Генеалогиялык уламыштардын билермандары

1. Лалиев Кул, 40 жашта, бугу уруусу, Кең-Суу айылы, Туп району
2. Алымбеков Тургумбек, 73 жашта, солто уруусу, сабаттуу, Кум-Арык айылы,
Панфилов району
3. Байбостонов Кул, 68 жашта, кушчу уруусу, сабаттуу, Жергетал айылы, Нарын
району, Тянь-Шань облусу
4. Баймуратов Жалпэтек, 68 жашта, багыш уруусу, сабаттуу, Кең-Сай айылы,
Буденный району
5. Байчериков Өмүралы (Узун молдо), 90 жаш, адигине уруусу, сабаттуу, Жети-
Өгүз айылы, Жети-Өгүз району
6. Борсумбаев Жунус, 59 жашта, тынымсейит уруусу, сабаттуу, Миң-Булак айылы,
Нарын району, Тянь-Шань облусу
7. Бөгөналиев Масалбек, 74 жашта, кытай уруусу, сабатсыз, Тельман айылы,
Киров району
8. Боомбаев Насретдин (1937-жылы, 46 жашында каза болгон, мугалим; кол
жазмасынан жазып алынды), сарбагыш уруусу, Кемин районундагы Кароол-Дөбө
айыльшда жашаган.
9. Жайыков Чаки, 74 жашта, бугу уруусу, сабатсыз, Кара-Күнгөй айылы, Кочкор
району, Тянь-Шань облусу
10. Жумабаев Сабыр, 44 жашта, мундуз уруусу, сабаттуу, Быстровка айылы,
Быстровка району
11. Курманалиев Сарт, 41 жашта, адигине уруусу, сабаттуу, Күңэлек айылы, Алай
району, Ош облусу
12. Кыдыралиев Султан, 65 жашта, дөөлөс уруусу, сабаттуу, Аң-Өстөн айылы,
Жети- Өгүз району
13. Малаев Жумабай, 85 жашта, баарын уруусу, сабатсыз, Чымкент айылы, Киров
району
14.Маңгытов Сагымбай, 66 жашта, бугу уруусу, сабаттуу, Шалба айылы, Жети-
Өгүз району
15. Матаев Ашым, 63 жашта, сарбагыш уруусу, сабаттуу, Электор айылы, Кочкор
району, Тянь-Шань облусу
16. Сейитов Илепес, 82 жашта, сарбагыш уруусу, сабаттуу, Туз айылы, Кочкор
району, Тянь-Шань облусу
17.Талканбаев Жээнбай, 59 жашта, моңолдор уруусу, сабаттуу, Чым-Коргон
айылы, Быстровка району
18. Чоробаев Абдыкалык, 57 жашта, кушчу уруусу, сабаттуу, Чоң-Арык айылы,
Куланак району
19. Чоткараев Усубалы, 72 жашта, саяк уруусу, сабатсыз, К. Маркс атындагы
колхоз, Тоң району
20. Шыгаев Ыймамбек, 71 жашта, жетиген уруусу, сабаттуу, Талды-Булак айылы,
Буденный району
Бугу уруусу
21. Айтбаев Токтогожо, 60 жашта, сабаттуу, Барскон айылы, Покровка району
22. Бакалов Тилек, 72 жашта, сабаттуу, Большевик айылы, Тоң району
23. Бакиев Мурзакмат, 72 жашта, сабатсыз, Шапак айылы, Ново-Вознесенск
району
24. Деркембаев Бейшенбай, 71 жашта, сабатсыз, Чычкан айылы, Покровка району
25. Деркембаев Садык, 66 жашта, сабатсыз, Дархан айылы, Покровка району
26. Калыбаев Кадыркул, 74 жашта, сабатсыз, Дархан айылы, Покровка району
27. Канетов Кангелди, 66 жашта, сабаттуу, Ак-Булуң айылы, Ново-Вознесенск
району
28. Кененбаев Ымамбек, 70 жашта, сабаттуу, Октябрь айылы, Пржевальск району
29.Сатыбеков Чыңгышбек, 74 жашта, сабатсыз, Ак-Булуң айылы, Ново-
Вознесенск району
30. Торгоев Имамбет, 72 жашта, сабаттуу, Ак-Булуң айылы, Ново-Вознесенск
району 31.Чигитеев Сартбай, 85 жашта, сабатсыз, Совет айылы, Ново-Вознесенск
району
32. Шертаев Сарткалмак, 70 жашта, сабатсыз, Ак-Булуң айылы, Ново-Вознесенск
району
Тынымсейит уруусу
33. Канаев Жунус, 80 жашта, сабатсыз, Эмгекчил айылы, Нарын району, Тянь-
Шань облусу
34. Канаев Молдоалы, 85 жашта, сабатсыз, Эмгекчил айылы, Нарын району, Тянь-
Шань облусу
Солто уруусу
35. Аймамбаев Сагымбай, 67 жашта, сабатсыз, Сталин атын. колхоз, Сталин
району
36.Аманбаев Кыдыке, 78 жашта, сабатсыз, Токөлдөш айылы, Ворошилов
району
37. Андабеков Мамбеталы, 82 жашта, сабатсыз, Кара-Сакал айылы, Сокулук
району
38. Андабеков Раманкул, 70 жашта, сабатсыз, Кара-Сакал айылы, Сокулук району
39. Жаркымбаев Арык, 78 жашта, сабатсыз, Шалта айылы, Кызыл-Аскер району
40. Дүйшөбаев Абдылда, 60 жашта, сабаттуу, Сын-Таш айылы, Ивановка району
41. Илебаев Сырыкум, 72 жашта, сабатсыз, Көнөк айылы, СоКулук району
42. Кыштообаев Кыдыралы, 66 жашта, сабатсыз, Сталин атын. колхоз, Петровка
району
43. Майчаков Жусуп, 49 жашта, сабаттуу, Октябрь айылы, Сталин району
44. Субанов Осмонкул, 75 жашта, сабатсыз, Орто-Кайырма айылы, Панфилов
району
45. Сулайманкулов Садирдин, 68 жашта, сабатсыз, Сталин атын. колхоз, Сталин
району
Сарбагыш уруусу
46.Аалыбаев Садык, 66 жашта, сабаттуу, Кароол-Дөбө айылы, Кемин району
47. Акматов Закир, 43 жашта, сабаттуу, "Коммунизм" колхозу, Кочкор району,
Тянь- Шань облусу
48. Аликеев Самсаалы, 74 жашта, сабатсыз, Кызыл-Дөбө айылы, Кочкор району,
Тянь- Шань облусу
49. Балбанов Зулпукадыр, 67 жашта, сабаттуу, Тегирменти айылы, Кемин району
50. Бөрүев Топчубай, 59 жашта, сабаттуу, Калмак-Ашуу айылы, Кемин району
51. Деркембаев Момонкул, 70 жашта, сабатсыз, Электор айылы, Кочкор району,
Тянь- Шань облусу
52. Касымалиев Акымалы, 69 жашта, сабаттуу, Учкун айылы, Куланак району,
Тянь- Шань облусу
53. Келдибеков Дөөталы, 78 жашта, сабаттуу, Новороссийское айылы, Кемин
району
54. Көкөев Абдыке, 63 жашта, сабаттуу, Кара-Суу айылы, Кочкор району, Тянь-
Шань облусу
55. Майчинов Орозалы, 60 жашта, сабаттуу, Кашкелең айылы, Быстровка району
56. Осмоналиев Карабек, 69 жашта, сабатсыз, Куланак айылы, Куланак району,
Тянь- Шань облусу
57. Сөйдөкөв Сопубек, 62 жашта, сабатсыз, Төрт-Күл айылы, Кемин району
58.Түлкүбаев Касым, 68 жашта, сабаттуу, Совет айылы, Кемин району
59. Эгембердиев Өкмөт, 27 жашта, сабаттуу, Ак-Кудук айылы, Куланак району,
Тянь- Шань облусу
Чекир саяк уруусу
60. Айдарканов Аман, 68 жашта, сабатсыз, Букара айылы, Панфилов району
61. Бабаев Молдоалы, 61 жашта, сабаттуу, Кара-Суу айылы (Суусамыр), Кызыл-Аскер
району
62. Сазанов Багыш, 79 жашта, сабатсыз, Кара-Суу айылы, Жумгал району, Тянь-Шань
облусу
63. Сарыгулов Мусамамбет, 54 жашта, сабаттуу, Дүрбөлжүн айылы, Ак-Талаа району,
Тянь-Шань областы
64. Тилекматов Акматказы, 69 жашта, сабаттуу, Кыз-Арт айылы, Жумгал району,
Тянь- Шань облусу
65. Улаков Коңкайты, 78 жашта, сабатсыз, Базар-Турук айылы, Жумгал району, Тянь-
Шань облусу
Саяк уруусу
66. Мамбеталиев Эмилбек, 67 жашта, сабаттуу, Көк-Ийрим айылы, Тогуз-Торо
району, Тянь-Шань облусу
67. Моңголдоров Эсеналы, 63 жашта, сабаттуу, Кара-Баткак айылы, Жумгал району,
Тянь-Шань облусу
68. Мамыров Назармат, 60 жашта, сабатсыз, Атай айылы, Тогуз-Торо району, Тянь-
Шань облусу
69.ТамашаевТоктомуш, 26 жашта, сабаттуу, Казарман айылы, Тогуз-Торо району,
Тянь-Шань облусу
70. Үкүев Садабай, 73 жашта, сабатсыз, Көк-Ийрим айылы, Тогуз-Торо району, Тянь-
Шань облусу
71. Чериков Бейшебай, 57 жашта, сабаттуу, Кара-Мойнок айылы, Кочкор району,
Тянь- Шань облусу
Черик уруусу
72. Абдрахманов Ыбрайым, 66 жашта, сабаттуу, Пограничник айылы, Ат-Башы
району, Тянь-Шань облусу
73.Дербишев Кайып, 90 жашта, сабаттуу, Ат-Башы айылы, Ат-Башы району,
Тянь- Шань облусу
74. Календеров Кожогелди, 67 жашта, сабатсыз, Кембел айылы, Ат-Башы району,
Тянь- Шань облусу
75. Касымов Дүйшөмбү, 68 жашта, сабатсыз, Кембел айылы, Ат-Башы району, Тянь-
Шань облусу
76. Качыбеков Жумабай, 62 жашта, сабаттуу, Кембел айылы, Ат-Башы району, Тянь-
Шань облусу
77.Мусаев Айты, 48 жашта, сабаттуу, Жети-Өгүз айылы, Жети-Өгүз району
78.Токтобаев Бердалы, 85 жашта, сабаттуу, Жети-Өгүз айылы, Жети-Өгүз
району
79. Чүрөков Осмон, 63 жашта, сабатсыз, Кара-Мойнок айылы, Кочкор району, Тянь-
Шань облусу
Моңолдор уруусу
80. Дербишев Өкүн, 53 жашта, сабаттуу, Ак-Моюн айылы, Ат-Башы району, Тянь-
Шань облусу
81.Кызалаков Ысак, 62 жашта, сабаттуу, Самансур айылы, Быстровка району
82. Максутов Касым, 52 жашта, сабаттуу, Нарын шаары.
83. Осмонов Босбай, 37 жашта, сабаттуу, Ак-Жар айылы, Ат-Башы району, Тянь-Шань
облусу
84.Өмүрбаев Осмон, 49 жашта, сабаттуу, Ак-Моюн айылы, Ат-Башы району, Тянь-
Шань облусу
85.Талканбаев Сартбек, 67 жашта, сабаттуу, Ак-Жар айылы, Ат-Башы району,
Тянь- Шань облусу
86.Тээжибаев Нуретдин, 72 жашта, сабаттуу, Ак-Моюн айылы, Ат-Башы району,
Тянь- Шань облусу
Азык уруусу
87.Аалыбаев Аман, 33 жашта, сабаттуу, Он-Бир-Жылга айылы, Чуй району
88.Атабаев Молдокабыл, 76 жашта, сабатсыз, Кара-Коюн айылы, Ат-Башы району,
Тянь-Шань облусу
89.Жакыпбаев Аманбай, 68 жашта, сабаттуу, Ат-Башы айылы, Ат-Башы району,
Тянь- Шань облусу
90. Мендекулов Кадыр, 55 жашта, сабатсыз, Эпкин айылы, Кочкор району, Тянь-
Шань облусу
91.Төрөканов Нияз, 68 жашта, сабаттуу, Туз айылы, Кочкор району, Тянь-Шань
облусу
Багыш уруусу
92.Байсеитов Шербек, 75 жашта, сабатсыз, Бакыян айылы, Киров району
93. Масалбеков Акымбек, 54 жашта, сабатсыз, Кара-Буура айылы, Киров району
94. Нармамбетов Барпы, 58 жашта, сабаттуу, Кара-Буура айылы, Киров району
Суу мурун уруусу
95.Дуулатов Бектемир, 73 жашта, сабатсыз, Кызыл-Арык айылы, Ивановка району
96. Коңурбаев Абдылда, 66 жашта, сабатсыз, Кызыл-Арык айылы, Ивановка району
97.Мурзалиев Бекбоо, 78 жашта, сабатсыз, Кызыл-Арык айылы, Ивановка
району
Баарын уруусу
98.Жаңыбаев Ыбрай, 68 жашта, сабатсыз, Аң-Өстөн айылы, Жети-Өгүз району
99.Шопоков Осмоналы, 70 жашта, сабатсыз, Кош-Коргон айылы, Чүй району
Адигине уруусу
100. Аалыбаев Чакы, 77 жашта, сабатсыз, Ворошилов, атын. колхоз, Мырза-Аке
району, Ош облусу
101. Абдуразаков Сулайман, 54 жашта, сабаттуу, Кошчан айылы, Ноокат району, Ош
облусу
102. Анарбаев Акматаалы, 60 жашта, сабатсыз, "Социализм" колхозу, Гүлчө району
103. Ашыров Мурзамат, 73 жашта, сабатсыз, Терек айылы, Алай району, Ош облусу
104. Бердигулов Ашырбек, 80 жашта, сабаттуу, Жылкоол айылы, Совет району, Ош
облусу
105. Жунусов Бошотой, 74 жашта, сабаттуу, Ана-Кызыл айылы, Өзгөн району, Ош
облусу
106. Жусубалиев Айткулу, 51 жашта, сабаттуу, "Октябрь" колхозу, Гүлчө району
107. Жээнтаев Жунусалы, 95 жашта, сабатсыз, Терек айылы, Алай району, Ош облусу
108. Калыкбердиев Азимбай, 80 жашта, сабатсыз, Босого айылы, Совет району, Ош
облусу
109. Кененбаев Жакып, 70 жашта, сабаттуу, Кара-Жылга айылы, Совет району, Ош
облусу
110. Мааткаримов Берикбай, 78 жашта, сабатсыз, Ана-Кызыл айылы, Өзгөн району,
Ош облусу
111. Маамытов Кулу, 72 жашта, сабаттуу, Үч-Коргон айылы, Ноокат району, Ош
облусу
112. Омекеев Молдожума, 78 жашта, сабатсыз, Үч-Коргон айылы, Ноокат району, Ош
облусу
113. Сартов Кылыч, 64 жашта, сабатсыз, Андреев атын. колхоз, Алай району, Ош
облусу
114. Солтоев Примберди, 83 жашта, сабатсыз, Шаркыратма айылы, Совет району,
Ош облусу
115. Тойчубеков Мамбет, 79 жашта, сабатсыз, "Октябрь" колхозу, Гүлчө району, Ош
облусу
116. Түкөев Рысалы, 79 жашта, сабатсыз, Чоң-Алыш айылы, Кочкор району, Тянь-
Шань облусу
117. Чормошев Закир, 74 жашта, сабаттуу, Жылкоол айылы, Совет району, Ош облусу
118. Шайыпов Аалы, 79 жашта, сабатсыз, Жылкоол айылы, Совет району, Ош
облусу
Саруу уруусу
119. Алманов Сейдалы, 53 жашта, сабаттуу, Маданият айылы, Аенинполь району
120. Жунусов Баратбай, 57 жашта, сабаттуу, Аенинполь айылы, Ленинполь району
121. Дүйшөбаев Бекбоо, 74 жашта, сабатсыз, Нааматбек айылы, Ленинполь району
122. Итийбаев Асыранкул, 68 жашта, сабаттуу, Кызыл-Сай айылы, Ленинполь
району
123. Какеев Шадыбай, 60 жашта, сабатсыз, Таш-Арык айылы, Талас району
124. Качкымбаев Курманкул, 64 жашта, сабатсыз, Бейшеке айылы, Киров району
125. Кенжетаев Мураталы, 85 жашта, сабатсыз, Кырк-Казык айылы, Талас району
126. Мамбеталиев Жусупбек, 59 жашта, сабаттуу, Кашка-Жол айылы, Ленинполь
району
127. Осмонов Шералы, 73 жашта, сабаттуу, Ороо айылы, Ленинполь району
128. Өмүралиев Дүйшөналы, 52 жашта, сабаттуу, Бейшеке айылы, Киров району
129. Султаналиев Камчыбек, 51 жашта, сабаттуу, 8-Март айылы, Талас району
130. Төлөгабылов Таштамбек, 52 жашта, Долоно айылы, Талас району
131. Ысаев Сүйүнбек, 83 жашта, сабатсыз, Нылды-Сай, Талас району
КуШЧу уруусу
132. Абдраимов Насыралы, 56 жашта, сабаттуу, Кара-Суу айылы, Буденный району
133. Чомокеев Абыке, 75 жашта, сабатсыз, Учкун айылы, Куланак району, Тянь-
Шань облусу
Жетиген уруусу
134. Копобаев Абдрахман, 43 жашта, сабаттуу, Эмгек-Талаа айылы, Куланак
району, Тянь-Шань облусу
135. Рысбергенов Абдрахман, 51 жашта, сабаттуу, Көпүрө айылы, Буденный району
136. Сарымашаев Ибраим, 70 жашта, сабаттуу, 8-Март атын. колхоз, Куланак району,
Тянь-Шань облусу
Кытай уруусу
137. Телкозуев Молдоажый, 66 жашта, сабатсыз, Кытай айылы, Жети-Өгүз району
Басыз уруусу
138. Орозобеков Назарбек, 58 жашта, сабаттуу, Үгүт айылы, Ак-Талаа району, Тянь-
Шань облусу
139. Өмүралиев Сатыбалды, 62 жашта, сабаттуу, Чет-Булак айылы, Тогуз-Торо
району, Тянь-Шань облусу
140. Тилекеев Кудайберген, 55 жашта, сабаттуу, Чым-Коргон айылы, Быстровка
району
141. Шайыбеков Өмүркожо, 76 жашта, сабатсыз, Кош-Дөбө айылы, Тогуз-Торо
району, Тянь-Шань облусу
Мундуз уруусу
142. Бейбеков Курмангалий, 78 жашта, сабаттуу, Мундуз айылы, Жети-Өгүз району
143. Ноорузбаев Өмүрзак, 70 жашта, сабаттуу, Пржевальск ш.
144. Сатындыков Шадыкан, 61 жашта, сабаттуу, Бадрак айылы, Ленинполь району
145. Тостоков Кокушалы, 78 жашта, сабатсыз, Мундуз айылы, Жети-Өгүз району
146. Ыманов Ободо, 62 жашта, сабатсыз, Кызыл-Эмгек айылы, Куланак району,
Тянь- Шань облусу
Төбөй уруусу
147. Аралбаев Усупбек, 58 жашта, сабатсыз, Жалгыз-Терек айылы, Нарын району,
Тянь-Шань облусу
148. Оморов Шаршен, 33 жашта, сабаттуу, Эмгек Талаа айылы, Куланак району,
Тянь- Шань облусу
Дөөлөс уруусу
149. Качыбеков Ракман, 72 жашта, сабатсыз, Пограничник айылы, Ат-Башы району,
Тянь-Шань облусу
150. Суранчиев Султан, 70 жашта, сабаттуу, Аң-Өстөн айылы, Жети-Өгүз району
Кыпчак уруусу
151.Саралаев Дербиш, 63 жашта, сабаттуу, Төш-Булак айылы, Ат-Башы району,
Тянь- Шань облусу
152. Тынаалиев Абдыкалык, 44 жашта, сабаттуу, Кызыл-Эмгек айылы,
Куланак району, ; Тянь-Шань облусу
153. Чортонов Жамгырчы, 70 жашта, Сабатсыз, Ороо айылы, Кызыл-Аскер району
Келдике тобу
154. Барманов Жунушалы, 62 жашта, сабатсыз, Чоң-Алыш айылы, Кочкор району,
Тянь-Шань облусу
155. Мамырбаев Карбос, 85 жашта, сабатсыз, Ак-Кудук айылы, Кочкор
району, Тянь- I Шань облусу
156. Тойчубаев Абылай, 56 жашта, сабаттуу, Дөң-Арык айылы, Чүй району
Калган башка уруулар жана топтор
157. Ажыбеков Ишемби, 78 жашта, уругу коңурат, сабатсыз, Кырак айылы, Жети-
Өгүз району
158. Доолуев Осмон, 65 жашта, уруусу жедигер, сабатсыз, Жедигер айылы, Кант
району
159. Алсейитов Казак, 66 жашта, күрөң тобунан, сабатсыз, Төш-Булак айылы, Ат-
Башы району, Тянь-Шань облусу
160. Атакулов Бектемир, 80 жашта, күркүрөө тобунан, сабатсыз, Кара-Буура
айылы, Киров району
161. Солтобаев Эрмекбай, 68 жашта, чала-казак тобунан, сабаттуу, Кызыл-Аскер
айылы, Кызыл-Аскер району
162. Сарыков Маамыт, 68 жашта, тейит тобунан, сабатсыз, Чычкан айылы,
Покровка району

Ой-пикирлер