Кирүү

Эне. Эне - үй-бүлө куту

Эне - үй-бүлө куту

Эне үйдүн куту. Баланын, үйбүлөнүн бактысы. Турмуштун эчен азап тозогун башынан өткөрүп, чоңойткон балдары үчүн өмүр бою кам көрөт.

Кыргыз элинин наркнасилин, каада-салтын жүрөгүндө кыттай сактаган, карылык дөөлөтү жүзүнөн төгүлгөн апаларды ким билбейт! Алардагы ички маданият, табигый жөнөкөйлүк кимди гана суктандырбайт! Ылайым, Каныкей, Курманжан, Толгонай сыяктууэнелерибиз эл ичинде аман болсун. Дайыма бар болуңуздар, касиеттүүэнелер !

Ой-пикирлер