Кирүү | Катталуу
Жомок уламыштар бөлүмү
Жээренченин баласы Жээренченин баласы өтө жоош экен. Жаныбек хан Жээренчеге: -Жакшыдан жаман туулабы?-деп айтат. Анда Жээренче: -Жакшыдан
Алтын шакек Илгери, илгери бир чалдын жалгыз баласы бар экен. Бир күнү чал "баламды бир сынайынчы" деп, жыйырма тыйын берип базарга жиберет. Ал барып
Байыркы заманда бир чал булбул экөө дос болуптур. Чал мергенчи да комузчу да экен. Ал ар күнү мылтыгын ийнине асып алып, токойдон кийик атып келип оокатын өткөрөт.
Арман ай Илгери, илгери бир карыя киши басса-турса эле "арман ай" деп жүрчү экен. Бул карыянын топ бузар курдашы болуптур. Бир күнү ошол курдашы: -Сен
Илгери-илгери өткөн заманда бир кемпир-чал жашаптыр. Алардын карыганда көргөн, кудайдан тилеп алган, мазар кыдырып, жер кезип жүрүп тапкан бир жалгыз көзгө