Кирүү | Катталуу
Жомок уламыштар бөлүмү
Ырыс алды — ынтымак Качандыр бир кезде акылдуу карыя жашаптыр. Анын тогуз уулу бар экен. Бирок балдары атасы айткан акыл-ды угушпайт.
Жылан менен кишинин арбашы Илгери-илгери бир дыйкаң болгон экен. Эгинин отоп жүрсө, жакын эле жерден ышкырган дабыш чыгат. "Эмне болду экен?"-деп карай
Илгери-илгери өткөн бир замандарда ушул азыркы Нарын турган жер учукыйры көрүнбөгөн чытырман түнт токой болуп, анда не бир түркүн жан жаныбарлар күн кечиришип,
Кан менен вазир Бир убакта кан өзүнүн вазирине ачуусу келип өлтүрмөкчү болот. Кандай кылып өлтүрөйүн деп ойлоп, үч каздын учуп баратканын көрүп: -Ушунун
Санташ (уламыш) Санташ дөбөсү жөнүндө эл оозунда мындай бир уламыш бар: Тимур (Тамерлан) XV кылымдын акыркы чейрегинде "Самарканддан