Кирүү

Барпы Алыкулов. Ак кымкаптан тон албайм

Ак кымкаптан тон албайм,
Ак күмүштөн сом албайм.
Ар кимди барып бир мактап.
Ары жок ырчы болалбайм.

Кызыл кымкап тон албайм
Кызыл тилла сом албайм.
Казы, болуш бийиңдин

Ой-пикирлер