Кирүү

Байтемир Асаналиев. Гүл кыстарат

Жардам берип апама,
Суу апкелем чакама.
"Күмүшүм!" деп сый кылып,
Гүл кыстарат жакама.

Көп күн мурда телчиген,
Көк козумду ээрчитем.
Ал тургансыйт жалооруп:
–Айгүл эже, берчи жем?

Чуркап алат аркаман,
Чөптүү жерге алпарам.
Эч билбейбиз экөөбүз,
Эмне экенин чарчаган.

Эжем, байкем кубанып,
– Эс алгын,–дейт суранып.
Чоң энем да өтүнөт:
–Бир тук этип, туралык.

Жардам берип апама,
Суу апкелем чакама. „
"Күмүшүм!" деп сый кылып,
Гүл кыстарат жакама.

Ой-пикирлер