Кирүү

Аксакалдар бийлиги

Аксакалдар бийлиги (геронтократия). 20-к. башында бул түшүнүк англ. этнограф У.Риверс тарабынан киргизилген. Анын айтымынында коомдун алгачкы мезгилинде бийлик аксакалдардын колунда болгон. Ал Аксакалдар бийлиги австралиялыктар жана Океаниянын айрым элдери үчүн мүнөздүү деген жыйынтыкка келген. Чындыгында, аксакалдардын таасирдүү абалы алгачкы общиналык коомдогу айрым элдердеги жогорку бийликтин бир элементи болгон.

Ой-пикирлер