Кирүү

Токтосун Самудинов. Жакыныраак болсун деп

Асмандагы үркөрдү
Бирден терип санадым.
Жакыныраак болсун деп,
Тамга чыгып карадым.

Ой-пикирлер