Кирүү

Кыргызча дилбаян. Эмгек

Кыргызча дилбаян. Эмгек

Эмгекчи адамдарды жалпы коомубуз кадырлап,сыйлаары баарыбызга белгилүү.Бирок эмгекти сүйбөгөн,жалкоолор да ошол коомубуздун бир адамы.

Мээнеткеч-деген сөз,эмгекчил деген сөздүн синоними.Эмгекчи менен мээнеткеч,бири-бирин тоолуктап,булар изденгич,жандары тынбаган адам экендигин тастыктайт.Мээнеткеч,эмгекчил адамдар-акылдуу адамдар деп билебиз.Алар таман акы,мандай терлери менен өз үй-бүлөсүн гана бакпастан,мамлекетибиздин өркүндөп өсүшүнө да чоң салымдарын кошушат.Ал эми сарамжалдуулук бул эстүүлүктүн иши.Бардык тапкан нерсени акчаны,бюмду өз орду менен пайдалана билет жана бир нерсени өз ордуна коюу менен пайдаланат.Мындай адамдар өз эмгегин өзу баалайт.Өз эмгегинин кадыр баркын,пайдалуулугун билген адам гана башка бирөөнүн эмгегин баалай алат.

Жаштарга акылым

Эсин болсо эр жигит,

Энендин сутун актагын.

Эптеп бир куш кармасан,

Эбин таап таптагын.

Талабын болсо издеген

Эсирбей баркын сактагын.

Этине сиңет ширеси

Эмгегин менен тапканын.

Эл ичинде ар дайым.

Эсинде болсун тапканын,

Эси жок жанча акшыйып

Эригип бекер жатпагын.

Ой-пикирлер2020-08-19
Аяна
Туура