Кирүү

Кыргыз ырлары. Кыргыз калкым

Кемер кур, кемсел өтүк, ак калпагы,
Кээ бирөө билбейт жүрөт анын баркын.
Элинен белги берип тааныштырган,
Киймиңден кагылайын, кыргыз калкым.

Кайырма:

Кыргыз калкым, кыргыз калкым,
Киймиңден кагылайын, кыргыз калкым.
Үйүнө конок келсе жүзү жарык,
Кой союп, сыйлай билет ата - салтын.
Кызытып кымыз берип, май жегизген,
Пейлиңден кагылайын, кыргыз калкым.

Кайырма:

Кыргыз калкым, кыргыз калкым,
Пейлиңден кагылайын, кыргыз калкым.

Ой-пикирлер