Кирүү

Кыргыз (Киргизы). Кыргыз эли

Кыргыз (Киргизы). Бул археологиялык фактылардын жа китептердеги маалыматтардын негизинде 9 — 10кда Кыргыздардын кайсы территорияга чейин барышкандыгын аныктоого болот. ЭнеСай Кы түн. тарапта КызылЖарга чейин барышкан. Аларга тиешелүү көрүстөндөр ушул шаардын жанынан табылган. Уйгурлардын Кечжили тегин башчылык кылган бир бөлүгү азыркы ЯкутияБайкал тараптыкөздөй качып кетигакен. Алардын артынан Кыргыздардын баргандыгын Төмөнкү Иволга жа Хойцегордогу археологиялык табылгалар айгинелейт. Тегин Хэуче башчылык кылган уйгурлардын экинчи бир бөлүгү Моңголиянын чыгышында жашаган кидандарга качып кетишкен. Алардын артынан Кыргыздардын кууп барышын археологиялык табылгалар далилдейт.

Ой-пикирлер