Кирүү

Жаан, чычырканак, табылгы, карагай

Ыйлаак кыз, Тырмаак кыз,
Кызыл кыз, Узун кыз.

Ой-пикирлер