Кирүү

Тоо суусу

Кышында каймактап калат,
Жазында алчактап чуркайт.
Бульдозердой үнү бар,
Буулбай тили ким табат?

Ой-пикирлер