Кирүү

Тамчы, жаан

Үйгө кирсем "чык-чык" дейт.
Эшикке чыксам "кир-кир" дейт.

Ой-пикирлер