Кирүү

Шамал

Буту жок, колу жок,
Эшик ачканга шок.

Колу жок, буту жок,
Дарбаза жок.

Кармаласам колго келбейт,
Көрүнбөй келип көзүмдү ирмейт.
Доошу кулагыма чуулдап турат,
Дүйнөдө жансыз учкул зат.

Үйүмө кирет, жиниме тиет
Урайын десем, таягым тийбейт.

Эшик ачар, ээси качар.

Бир нерсе бар учпайт бийик,
Жер менен көктүн бетин
Миң мертебе айланса да,
Эч бир жери кетпейт отко күйүп.

Көзгө көрүнбөйт,
Ийнеге илинбейт.

Көзгө көрүнбөйт,
Ийинге илинбейт.

Ой-пикирлер