Кирүү

Моголстан

Кыргыз башында турган кыргыздар чыккан. Соңку тарыхый окуялар, кыргыздардын Моголстанды толук ээлеши, алардын ички чарбалык жана этностук байланыштарынын өнүгүүсүнө мүмкүнчүлүк түзүп, өз алдынча менен-түүлүгүнүн түптөлүшүнө алып келген.

Ой-пикирлер