Кирүү

Эгиз козу, ай, күн

Эки борү жеп жатат кан чыгарбай,
Эки күлүк келе жатат чаң чыгарбай.

Ой-пикирлер